WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/16/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
CH4 + O2 = CO2 + HH2O =>
3 CH4 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 HH2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

KMnO4 + NaNO2 + H2O = MnO2 + NaNO3 + KOH =>
2 KMnO4 + 3 NaNO2 + H2O = 2 MnO2 + 3 NaNO3 + 2 KOH

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + HCl =>
2 NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HCl

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

CS2 + O2 = CO2 + SO2 =>
CS2 + 3 O2 = CO2 + 2 SO2

C6H12O6 = C2H6O + CO2 =>
C6H12O6 = 2 C2H6O + 2 CO2

B2H6 + O2 = B2O3 + H2O =>
B2H6 + 3 O2 = B2O3 + 3 H2O

NaCI + H2SO4 = Na2SO4 + HCI =>
2 NaCI + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HCI

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

NaBr + H2SO4 = Na2SO4 + HBr =>
2 NaBr + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HBr

CH3CHOHCH2CH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3CHOHCH2CH + 11 O2 = 8 CO2 + 8 H2O

Mn(NO3) + NaBiO3 + HNO3 = HMnO4 + Bi(NO3)3 + NaNO3 + H2O =>
Mn(NO3) + 3 NaBiO3 + 11 HNO3 = HMnO4 + 3 Bi(NO3)3 + 3 NaNO3 + 5 H2O

HgS(s) + O2(g) = Hg(l) + SO2(g) =>
HgS(s) + O2(g) = Hg(l) + SO2(g)

KMnO4 + KCl + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 10 KCl + 8 H2SO4 = 2 MnSO4 + 6 K2SO4 + 8 H2O + 5 Cl2

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

C2H3OH + KMnO4 + H2SO4 = CH3COOH + Mn2SO4 + K2SO4 + H2O =>
6 C2H3OH + 2 KMnO4 + 2 H2SO4 = 6 CH3COOH + Mn2SO4 + K2SO4 + 2 H2O

C10H22 + O2 = C + H2O =>
2 C10H22 + 11 O2 = 20 C + 22 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

BAO2 = BAO + O2 =>
2 BAO2 = 2 BAO + O2

KNO3 + SrCO3 = K2CO3 + Sr(NO3)2 =>
2 KNO3 + SrCO3 = K2CO3 + Sr(NO3)2

Au(OH)3 = Au2O3 + H2O =>
2 Au(OH)3 = Au2O3 + 3 H2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H20 =>
10 C2H5OH + 15 O2 = 20 CO2 + 3 H20

CaO + P2O5 = Ca3(PO4)2 =>
3 CaO + P2O5 = Ca3(PO4)2

Cu2CO3(OH)2 = CuO + CO2 + H2O =>
Cu2CO3(OH)2 = 2 CuO + CO2 + H2O

NH4NO2 = N2 + H2O =>
NH4NO2 = N2 + 2 H2O

ZnCO3 + H3PO4 = Zn3(PO4)2 + H2CO3 =>
3 ZnCO3 + 2 H3PO4 = Zn3(PO4)2 + 3 H2CO3

CI2 + NaI = NaCI + I2 =>
CI2 + NaI = NaCI + I2

Cl2 + NaI = NaCl + I2 =>
Cl2 + 2 NaI = 2 NaCl + I2

KMnO4 + H2SO4 = Mn2O7 + K2SO4 + H2O =>
2 KMnO4 + H2SO4 = Mn2O7 + K2SO4 + H2O

HNO3 + NAOH = NANO3 + H2O =>
HNO3 + NAOH = NANO3 + H2O

NaNO2 + KI + H2SO4 = NO + I2 + Na2S04 + K2SO4 + H2O =>
2 NaNO2 + 28 KI + 18 H2SO4 = 2 NO + 14 I2 + Na2S04 + 14 K2SO4 + 18 H2O

KO2 + CO2 = K2CO3 + O2 =>
4 KO2 + 2 CO2 = 2 K2CO3 + 3 O2

H2S + O2 = SO2 + H2O =>
2 H2S + 3 O2 = 2 SO2 + 2 H2O

PCl3 + H2O = H3PO3 + HCl =>
PCl3 + 3 H2O = H3PO3 + 3 HCl

KI + K2Cr2O7 + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + H2O =>
6 KI + K2Cr2O7 + 7 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3 I2 + 4 K2SO4 + 7 H2O

Fe(OH)3 + H2So4 = Fe2(So4)3 + H2O =>
2 Fe(OH)3 + 3 H2So4 = Fe2(So4)3 + 6 H2O

NAHCO3 + CH3COOH = NACH3COO + H20 + CO2 =>
10 NAHCO3 + 15 CH3COOH = 10 NACH3COO + 2 H20 + 20 CO2

PCl5 + H2O = HCl + H3PO4 =>
PCl5 + 4 H2O = 5 HCl + H3PO4

BaO + O = BaO2 =>
BaO + O = BaO2

C6H12Cl2 + Zn = C6H12 + ZnCl2 =>
C6H12Cl2 + Zn = C6H12 + ZnCl2

NaNO2 + KI + H2SO4 = NO + I2 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O =>
2 NaNO2 + 2 KI + 2 H2SO4 = 2 NO + I2 + Na2SO4 + K2SO4 + 2 H2O

H2SO4 + NaOH = H2O + Na2SO4 =>
H2SO4 + 2 NaOH = 2 H2O + Na2SO4

C + HNO3 = CO2 + NO2 + H2O =>
C + 4 HNO3 = CO2 + 4 NO2 + 2 H2O

P4O10 + H2O = H3PO4 =>
P4O10 + 6 H2O = 4 H3PO4

HNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
8 HNO3 + 3 Cu = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Ca(ClO3)2 = CaCl2 + O2 =>
Ca(ClO3)2 = CaCl2 + 3 O2

Al2S3 + O2 = SO2 + Al2O3 =>
2 Al2S3 + 9 O2 = 6 SO2 + 2 Al2O3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/09/19
Equations balanced on 05/17/19
Equations balanced on 06/16/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden