WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/16/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Al + KOH = K3AlO3 + H2 =>
2 Al + 6 KOH = 2 K3AlO3 + 3 H2

N2H4 + NaOH + Zn + H2O = NH3 + Na2[Zn(OH)4] =>
N2H4 + 2 NaOH + Zn + 2 H2O = 2 NH3 + Na2[Zn(OH)4]

Pb + O2 = PbO =>
2 Pb + O2 = 2 PbO

Ti + HF + HNO3 = H2TiF6 + NO + H2O =>
3 Ti + 18 HF + 4 HNO3 = 3 H2TiF6 + 4 NO + 8 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

NH2OH + HClO = N2 + HCl + H2O =>
2 NH2OH + HClO = N2 + HCl + 3 H2O

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H20 =>
10 S + 40 HNO3 = 10 H2SO4 + 40 NO2 + H20

P4(s) + Cl2(g) = PCl3(l) =>
P4(s) + 6 Cl2(g) = 4 PCl3(l)

H2S + O2 = H2O + SO2 =>
2 H2S + 3 O2 = 2 H2O + 2 SO2

NH2OH + Fe(OH)2 + H2O = NH3 + Fe(OH)3 =>
NH2OH + 2 Fe(OH)2 + H2O = NH3 + 2 Fe(OH)3

NO + Fe{2+} + H2O = NO2 + Fe + H{+} =>
NO + Fe{2+} + H2O = NO2 + Fe + 2 H{+}

NH2OH + Fe2(SO4)3 = N2O + FeSO4 + H2O + H2SO4 =>
2 NH2OH + 2 Fe2(SO4)3 = N2O + 4 FeSO4 + H2O + 2 H2SO4

Pb + O2 = PbO =>
2 Pb + O2 = 2 PbO

KNO3 = KNO2 + O2 =>
2 KNO3 = 2 KNO2 + O2

Fe2CO3 + H2SO4 = Fe2SO4 + H2O + CO2 =>
Fe2CO3 + H2SO4 = Fe2SO4 + H2O + CO2

ZrSiO4 + NaOH = Na2ZrO3 + Na2SiO3 + H2O =>
ZrSiO4 + 4 NaOH = Na2ZrO3 + Na2SiO3 + 2 H2O

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

Au + NaCN + O2 + H2O = NaAu(CN)2 + NaOH =>
4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O = 4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH

B2H6 + O2 = B2O3 + H20 =>
10 B2H6 + 15 O2 = 10 B2O3 + 3 H20

SnCl2 + K2Cr2O7 + H2SO4 = SnCl4 + Sn(SO4)2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O =>
6 SnCl2 + 2 K2Cr2O7 + 14 H2SO4 = 3 SnCl4 + 3 Sn(SO4)2 + 2 Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4 + 14 H2O

NaCl + NaClO3 + H2SO4 = Cl2 + Na2SO4 + H2O =>
5 NaCl + NaClO3 + 3 H2SO4 = 3 Cl2 + 3 Na2SO4 + 3 H2O

B2H6 + O2 = B2O3 + H2O =>
B2H6 + 3 O2 = B2O3 + 3 H2O

Sb + Cl2 = SbCl3 =>
2 Sb + 3 Cl2 = 2 SbCl3

NO + O2 = NO2 =>
2 NO + O2 = 2 NO2

CH3CH2ONa + CH3CH2Cl = CH3CH2OCH2CH3 + NaCl =>
CH3CH2ONa + CH3CH2Cl = CH3CH2OCH2CH3 + NaCl

Bi3{+} + SnO22{-} + OH{-} = Bi + SnO32{-} + H2O =>
20 Bi3{+} + SnO22{-} + 20 OH{-} = 60 Bi + SnO32{-} + 10 H2O

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

Al + NaOH = Al(OH)3 + Na =>
Al + 3 NaOH = Al(OH)3 + 3 Na

Si + HF + KClO3 = H2[SiF6] + KCl + H2O =>
3 Si + 18 HF + 2 KClO3 = 3 H2[SiF6] + 2 KCl + 6 H2O

NaBH4 + H2SO4 = H2 + Na2SO4 + B2H6 =>
2 NaBH4 + H2SO4 = 2 H2 + Na2SO4 + B2H6

IBr + NH3 = NI3 + NH4Br =>
3 IBr + 4 NH3 = NI3 + 3 NH4Br

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

NAOH + H2O = NAO + H3O =>
NAOH + H2O = NAO + H3O

C6H14 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C6H14 + 60 O2 = 60 CO2 + 7 H20

TiO2 + CO2 = Ti(CO3)2 =>
TiO2 + 2 CO2 = Ti(CO3)2

O2 + CS2 = CO2 + SO2 =>
3 O2 + CS2 = CO2 + 2 SO2

HI + O2 = I2 + H2O =>
4 HI + O2 = 2 I2 + 2 H2O

(CH3)2NNH2 + N2O4 = H2O + N2 + CO2 =>
(CH3)2NNH2 + 2 N2O4 = 4 H2O + 3 N2 + 2 CO2

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Al2(CO3)3 + HBr = AlBr3 + H2CO3 =>
Al2(CO3)3 + 6 HBr = 2 AlBr3 + 3 H2CO3

AGNO3 + KI = AGI + KNO3 =>
AGNO3 + KI = AGI + KNO3

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

Pb(NO3)2 = PbO + NO2 + O2 =>
2 Pb(NO3)2 = 2 PbO + 4 NO2 + O2

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

NAOH + H2O = NAO + H3O =>
NAOH + H2O = NAO + H3O

Zn + HCl = ZnCl + H =>
Zn + HCl = ZnCl + H

CH4 + O2 = CH4O2 =>
CH4 + O2 = CH4O2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/09/19
Equations balanced on 05/17/19
Equations balanced on 06/16/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden