WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/16/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
C12H22O11 + KCLO3 = CO2 + H20 + KCL =>
30 C12H22O11 + 130 KCLO3 = 360 CO2 + 33 H20 + 130 KCL

C12H22O11 + KCLO3 = CO2 + H20 + KCL =>
30 C12H22O11 + 130 KCLO3 = 360 CO2 + 33 H20 + 130 KCL

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

H2 + V2O5 = V2O3 + H2O =>
2 H2 + V2O5 = V2O3 + 2 H2O

Al2(SO4)3 + KOH = Al(OH)3 + K2SO4 =>
Al2(SO4)3 + 6 KOH = 2 Al(OH)3 + 3 K2SO4

NaNO3 = NaNO2 + O2 =>
2 NaNO3 = 2 NaNO2 + O2

KMnO4 + HI = KI + I2 + MnI2 + H2O =>
2 KMnO4 + 16 HI = 2 KI + 5 I2 + 2 MnI2 + 8 H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

Fe(NO3)3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + Fe(OH)3 =>
2 Fe(NO3)3 + 3 Ba(OH)2 = 3 Ba(NO3)2 + 2 Fe(OH)3

ZnS + O2 = ZnO + SO2 =>
2 ZnS + 3 O2 = 2 ZnO + 2 SO2

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = P4 + CaSiO4 + CO =>
2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 4 C = P4 + 6 CaSiO4 + 4 CO

H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 KOH = K2SO4 + 2 H2O

Ni(NO3)2(aq) + Na2S(aq) = NiS(s) + NaNO3(aq) =>
Ni(NO3)2(aq) + Na2S(aq) = NiS(s) + 2 NaNO3(aq)

HCl + MnO2 = MnCl2 + Cl2 + H2O =>
4 HCl + MnO2 = MnCl2 + Cl2 + 2 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Mn3O4 + Al = Al2O3 + Mn =>
3 Mn3O4 + 8 Al = 4 Al2O3 + 9 Mn

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

NaHCO3(aq) + HCl(aq) = H2O(l) + NaCl(aq) + CO2(g) =>
NaHCO3(aq) + HCl(aq) = H2O(l) + NaCl(aq) + CO2(g)

Al2(SO4)3(aq) + KOH(aq) = Al(OH)3(s) + K2SO4(aq) =>
Al2(SO4)3(aq) + 6 KOH(aq) = 2 Al(OH)3(s) + 3 K2SO4(aq)

Ca(OH)2 + H3Po4 = Ca3(Po4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3Po4 = Ca3(Po4)2 + 6 H2O

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

HCl + NaOH = NaCl + H2O =>
HCl + NaOH = NaCl + H2O

CS2 + O2 = CO2 + SO2 =>
CS2 + 3 O2 = CO2 + 2 SO2

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

KMnO4 + HCl = Cl2 + H2O + KCl + MnCl =>
KMnO4 + 8 HCl = 3 Cl2 + 4 H2O + KCl + MnCl

Fe + HCl = FeCl3 + H2 =>
2 Fe + 6 HCl = 2 FeCl3 + 3 H2

C5H11NH2 + O2 = CO2 + H2O + NO2 =>
4 C5H11NH2 + 37 O2 = 20 CO2 + 26 H2O + 4 NO2

As2S3 + NaNO3 + Na2CO3 = Na3AsO4 + Na2SO4 + NaNO2 + CO2 =>
As2S3 + 14 NaNO3 + 6 Na2CO3 = 2 Na3AsO4 + 3 Na2SO4 + 14 NaNO2 + 6 CO2

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Cu + NHO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 NHO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

AgBr + NH4OH = Ag(NH3)2Br + H2O =>
AgBr + 2 NH4OH = Ag(NH3)2Br + 2 H2O

NH4NO3 = N2 + O2 + H2O =>
2 NH4NO3 = 2 N2 + O2 + 4 H2O

Fe(NO3)3 + KSCN = FeSCN + K(NO3)3 =>
Fe(NO3)3 + KSCN = FeSCN + K(NO3)3

Al + Cl2 = AlCl3 =>
2 Al + 3 Cl2 = 2 AlCl3

Pb3O4 + HNO3 = Pb(NO3)2 + PbO2 + H20 =>
10 Pb3O4 + 20 HNO3 = 10 Pb(NO3)2 + 20 PbO2 + H20

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

HNO2 + NaOH = NaNO2 + H2O =>
HNO2 + NaOH = NaNO2 + H2O

CaH2 + H2O = Ca(OH)2 + H2 =>
CaH2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + 2 H2

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

P2 + H2 = PH3 =>
P2 + 3 H2 = 2 PH3

NH4SCN + FeCl3 = NH3 + HCl + Fe(SCN)3 =>
3 NH4SCN + FeCl3 = 3 NH3 + 3 HCl + Fe(SCN)3

PCl3 + H2O = H3PO3 + HCl =>
PCl3 + 3 H2O = H3PO3 + 3 HCl

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

C3H6(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 C3H6(g) + 9 O2(g) = 6 CO2(g) + 6 H2O(g)

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

KMnO4 + H2SO4 = H2O + K2SO4 + MnSO4 + O =>
2 KMnO4 + 3 H2SO4 = 3 H2O + K2SO4 + 2 MnSO4 + 5 O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/09/19
Equations balanced on 05/17/19
Equations balanced on 06/16/18Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden