Printed from https://www.webqc.org

d2h - Point Group Symmetry Character Tables

D2h puntgroep

Abelian, 8 niet-reduceerbare representaties
Subgroepen van de D2h puntgroep: Cs, Ci, C2, C2v, C2h

Karaktertabel van de D2h puntgroep

EC2 (z)C2 (y)C2 (x)iσ (xy)σ (xz)σ (yz)linear,
rotations
quadratic
Ag11111111x2, y2, z2
B1g11-1-111-1-1Rzxy
B2g1-11-11-11-1Ryxz
B3g1-1-111-1-11Rxyz
Au1111-1-1-1-1
B1u11-1-1-1-111z
B2u1-11-1-11-11y
B3u1-1-11-111-1x

Vermenigvuldigingstabel voor D2h puntgroep

 AgB1gB2gB3gAuB1uB2uB3u
AgAgB1gB2gB3gAuB1uB2uB3u
B1gB1gAgB3gB2gB1uAuB3uB2u
B2gB2gB3gAgB1gB2uB3uAuB1u
B3gB3gB2gB1gAgB3uB2uB1uAu
AuAuB1uB2uB3uAgB1gB2gB3g
B1uB1uAuB3uB2uB1gAgB3gB2g
B2uB2uB3uAuB1uB2gB3gAgB1g
B3uB3uB2uB1uAuB3gB2gB1gAg

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Geef ons feedback over uw ervaring met de chemische formule balancer.
Menu Evenwicht Molaire massa Gaswetten Eenheden Chemie gereedschappen Periodiek systeem Chemisch forum Symmetrie Constanten Bijdragen Neem contact met ons op
Hoe moet je citeren?