Printed from https://www.webqc.org

c4h - puntgroep symmetrie tekentabellen

C4h puntgroep

Abelian, 6(8) niet-reduceerbare representaties
Subgroepen van de C4h puntgroep: Cs, Ci, C2, C4, C2h, S4

Karaktertabel van de C4h puntgroep

EC4(z)C2(C4)3i(S4)3σhS4linear,
rotations
quadratic
Ag11111111Rzx2+y2, z2
Bg1-11-11-11-1x2-y2, xy
Eg1
1
i
-i
-1
-1
-i
i
1
1
i
-i
-1
-1
-i
i
Rx+iRy
Rx-iRy
(xz, yz)
Au1111-1-1-1-1z
Bu1-11-1-11-11
Eu1
1
i
-i
-1
-1
-i
i
-1
-1
-i
i
1
1
i
-i
x+iy
x-iy

Vermenigvuldigingstabel voor C4h puntgroep

 AgBgEgAuBuEu
AgAgBgEgAuBuEu
BgBgAgEgBuAuEu
EgEgEgAg+Bg+EgEuEuAu+Bu+Eu
AuAuBuEuAgBgEg
BuBuAuEuBgAgEg
EuEuEuAu+Bu+EuEgEgAg+Bg+Eg

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Geef ons feedback over uw ervaring met de chemische formule balancer.
Menu Balance Molaire massa Gaswetten Units Chemie gereedschappen Periodiek systeem Chemical forum Symmetrie Constanten Contribute Neem contact met ons op
Hoe moet je citeren?