Printed from https://www.webqc.org

Henry's gaswet rekenmachine

Henry's gaswet rekenmachine

In de scheikunde, de wet van Henry is een van de gaswetten geformuleerd door William Henry in 1803. Immers verklaard: Bij een constante temperatuur, de hoeveelheid van een bepaald gas dat oplost in een bepaald type en volume vloeistof is recht evenredig met de partiële druk van dit gas in evenwicht is met die vloeistof. Henry's gaswet wiki artikel
Kies vergelijking voor het oplossen
Los voorVergelijkingen
kH,px
x
P
kH,pc
C
kH,cp
Caq
Cgas
kH,cc
Input waarden en uitgezochte eenheden


Henry's gaswet rekenmachine is een krachtige online tool voor het oplossen van problemen met behulp van Henry's gaswet vergelijking. Het aantal aan te lossen en een van de Henry's gaswet vergelijkingen te gebruiken. Een formulier voor het invoeren van alle bekende gas-eigenschappen en-eenheden zullen worden gepresenteerd. Voer de waarde in en klik op berekenen om een stap voor stap zien Henry's gaswet oplossing.

Feel free to ask for help with your Henry's gaswet problem in chemistry forum.

Gaswet Rekenmachines

Periodict table
Geef ons feedback over uw ervaring met de chemische formule balancer.
Menu Balance Molaire massa Gaswetten Units Chemie gereedschappen Periodiek systeem Chemical forum Symmetrie Constanten Contribute Neem contact met ons op
Hoe moet je citeren?