Printed from https://www.webqc.org

Gecombineerd gaswet rekenmachine

Gecombineerd gaswet rekenmachine

De gecombineerde gaswet is een gas wet die Karel de wet, de wet van Boyle en Gay-Lussac wet combineert. Deze wetten elk betrekking hebben een thermodynamische variabele naar de andere wiskundig terwijl al het andere constant. Charles wet stelt dat volume en temperatuur recht evenredig met elkaar zolang druk wordt constant gehouden. Wet van Boyle stelt dat druk en volume omgekeerd evenredig aan elkaar vaste temperatuur. Tenslotte Gay-Lussac voert een directe evenredigheid tussen temperatuur en druk, zolang het een constant volume. De onderlinge afhankelijkheid van deze variabelen wordt in de gecombineerde gaswet, waarin staat dat: De verhouding tussen de druk-volume product en de temperatuur van het systeem constant blijft. Gecombineerd gaswet wiki artikel
Kies vergelijking voor het oplossen
Los voorVergelijkingen
P1
V1
T1
Input waarden en uitgezochte eenheden


Gecombineerd gaswet rekenmachine is een krachtige online tool voor het oplossen van problemen met behulp van Gecombineerd gaswet vergelijking. Het aantal aan te lossen en een van de Gecombineerd gaswet vergelijkingen te gebruiken. Een formulier voor het invoeren van alle bekende gas-eigenschappen en-eenheden zullen worden gepresenteerd. Voer de waarde in en klik op berekenen om een stap voor stap zien Gecombineerd gaswet oplossing.

Feel free to ask for help with your Gecombineerd gaswet problem in chemistry forum.

Gaswet Rekenmachines

Periodict table
Geef ons feedback over uw ervaring met de chemische formule balancer.
Menu Balance Molaire massa Gaswetten Units Chemie gereedschappen Periodiek systeem Chemical forum Symmetrie Constanten Contribute Neem contact met ons op
Hoe moet je citeren?