WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/20/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

Cr(OH)3(s) + HClO4(aq) = Cr(ClO4)3(aq) + H2O(l) =>
Cr(OH)3(s) + 3 HClO4(aq) = Cr(ClO4)3(aq) + 3 H2O(l)

CrCl3(aq) + Na2Co3(aq) = Cr2(Co3)3(s) + NaCl(aq) =>
2 CrCl3(aq) + 3 Na2Co3(aq) = Cr2(Co3)3(s) + 6 NaCl(aq)

C8H18(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 C8H18(g) + 25 O2(g) = 16 CO2(g) + 18 H2O(g)

Nd2O3 + La2O3 + Fe2O3 = LaNdFe2O6 =>
Nd2O3 + La2O3 + 2 Fe2O3 = 2 LaNdFe2O6

GaF3 + Cs = CsF + Ga =>
GaF3 + 3 Cs = 3 CsF + Ga

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 = Fe(SO4)3 + CrSO4 + K2SO4 + H2O =>
K2Cr2O7 + 2 FeSO4 + 7 H2SO4 = 2 Fe(SO4)3 + 2 CrSO4 + K2SO4 + 7 H2O

H2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + H2O + CO2 =>
H2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + H2O + CO2

BaS + PtF2 = BaF2 + PtS =>
BaS + PtF2 = BaF2 + PtS

Bi2S3 + HCl = BiCl3 + H2S =>
Bi2S3 + 6 HCl = 2 BiCl3 + 3 H2S

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

C16H32O2 + CH4O = C17H34O2 + C3H8O3 =>
15 C16H32O2 + CH4O = 14 C17H34O2 + C3H8O3

COOHCOOH + NaCO3 = NaCOO + CO2 + H2O =>
COOHCOOH + NaCO3 = NaCOO + 2 CO2 + H2O

K2Cr2O7 + SNCl2 + HCl = CrCl3 + SNCl4 + KCl + H2O =>
K2Cr2O7 + 3 SNCl2 + 14 HCl = 2 CrCl3 + 3 SNCl4 + 2 KCl + 7 H2O

Al + H2O + NaOH = NaAl(OH)4 + H2 =>
2 Al + 6 H2O + 2 NaOH = 2 NaAl(OH)4 + 3 H2

NH4ClO4 = N2 + O2 + Cl2 + H2O =>
2 NH4ClO4 = N2 + 2 O2 + Cl2 + 4 H2O

CHF3 + O2 = CO2 + H2O + F2 =>
4 CHF3 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O + 6 F2

NaF + Br2 = NaBr + F2 =>
2 NaF + Br2 = 2 NaBr + F2

AgNO3 + Ni = Ni(NO3)2 + Ag =>
2 AgNO3 + Ni = Ni(NO3)2 + 2 Ag

CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH =>
CH3CH2OH + O2 = H2O + CH3COOH

Al2O3 + HNo3 = Al(No3)3 + H2O =>
Al2O3 + 6 HNo3 = 2 Al(No3)3 + 3 H2O

CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O =>
CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O

Pb(OH)2 + HCl = H2O + PbCl2 =>
Pb(OH)2 + 2 HCl = 2 H2O + PbCl2

CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O =>
CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O

CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O =>
CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O

CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O =>
CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O

CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O =>
CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O

CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O =>
CA(OH)2 + CO2 = CACO3 + H2O

CH3COOH + Na2O2 = CH3COONa + H2O + CO2 =>
9 CH3COOH + 4 Na2O2 = 8 CH3COONa + 6 H2O + 2 CO2

AlBr3 + K2SO4 = KBr + Al2(SO4)3 =>
2 AlBr3 + 3 K2SO4 = 6 KBr + Al2(SO4)3

NaAl(OH)4 = Al(OH)3 + NaOH =>
NaAl(OH)4 = Al(OH)3 + NaOH

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

CO2 + H2O + NO3 + S2 = C287H544O120N34S + O2 =>
574 CO2 + 544 H2O + 68 NO3 + S2 = 2 C287H544O120N34S + 828 O2

Al2(SO4)3 + NaOH = Na2SO4 + NaAlO2 + H2O =>
Al2(SO4)3 + 8 NaOH = 3 Na2SO4 + 2 NaAlO2 + 4 H2O

C6H12O6 + O2 = H2O + CO2 =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 H2O + 6 CO2

FeCl3 + NH4OH = Fe(OH)3 + NH4Cl =>
FeCl3 + 3 NH4OH = Fe(OH)3 + 3 NH4Cl

Al + H2O = Al(OH)3 + H2 =>
2 Al + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2

CaCO3 + HCl = Cl2Ca + H2O + CO2 =>
CaCO3 + 2 HCl = Cl2Ca + H2O + CO2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

CrO2Cl2 + NaOH = Na2CrO4 + NaCl + H2O =>
CrO2Cl2 + 4 NaOH = Na2CrO4 + 2 NaCl + 2 H2O

Mg3N2 + H2SO4 = MgSO4 + (NH4)2SO4 =>
Mg3N2 + 4 H2SO4 = 3 MgSO4 + (NH4)2SO4

NH3(g) + O2 = NO2(g) + H2O(l) =>
4 NH3(g) + 7 O2 = 4 NO2(g) + 6 H2O(l)

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

CH3COOHCH2CH3 = CH3COOCH2CH3 + C2H5OH =>
4 CH3COOHCH2CH3 = 3 CH3COOCH2CH3 + 2 C2H5OH

Na3PO4 + CaCl2 = NaCl + Ca3(PO4)2 =>
2 Na3PO4 + 3 CaCl2 = 6 NaCl + Ca3(PO4)2

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

Ca + O = CaO =>
Ca + O = CaO

K + Cl2 = KCl =>
2 K + Cl2 = 2 KCl

C18H30O2 + CH4O = C19H36O2 + C3H8O3 =>
34 C18H30O2 + 107 CH4O = 32 C19H36O2 + 37 C3H8O3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/13/19
Equations balanced on 07/21/19
Equations balanced on 08/20/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden