WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/20/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
F2 + H2O = OF2 + HF =>
2 F2 + H2O = OF2 + 2 HF

Cr2O3 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + H2O =>
Cr2O3 + 3 Br2 + 10 NaOH = 2 Na2CrO4 + 6 NaBr + 5 H2O

Ce(IO3)4 + H2C2O4 = Ce2(C2O4)3 + I2 + CO2 + H2O =>
2 Ce(IO3)4 + 24 H2C2O4 = Ce2(C2O4)3 + 4 I2 + 42 CO2 + 24 H2O

HCl + ZN = ZNCl2 + H2 =>
2 HCl + ZN = ZNCl2 + H2

Ni2(So4)3 + KBr = NiBr3 + K2So4 =>
Ni2(So4)3 + 6 KBr = 2 NiBr3 + 3 K2So4

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Rb4P2O7 + H3BO3 + Cu(OH)2 = H3PO4 + Cu3(BO3)2 + Rb2O =>
2 Rb4P2O7 + 2 H3BO3 + 3 Cu(OH)2 = 4 H3PO4 + Cu3(BO3)2 + 4 Rb2O

NaBH4(s) + BF3(g) = B2H6(g) + NaBF4(s) =>
3 NaBH4(s) + 4 BF3(g) = 2 B2H6(g) + 3 NaBF4(s)

Fe + O2 + H20 = Fe(OH)2 =>
10 Fe + 10 O2 + H20 = 10 Fe(OH)2

Ni2(So4)3(s) + KBr(aq) = NiBr3(aq) + K2So4(aq) =>
Ni2(So4)3(s) + 6 KBr(aq) = 2 NiBr3(aq) + 3 K2So4(aq)

CH2CH2 + H2O = CH3CH2OH =>
CH2CH2 + H2O = CH3CH2OH

Zn + NaOH + H2O = Na2Zn(OH)4 + H2 =>
Zn + 2 NaOH + 2 H2O = Na2Zn(OH)4 + H2

C + HNO3 = CO2 + NO2 + H2O =>
C + 4 HNO3 = CO2 + 4 NO2 + 2 H2O

CS2 + Cl2 = CCl4 + SCl2 =>
CS2 + 4 Cl2 = CCl4 + 2 SCl2

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Zn + 8 HNO3 = 3 Zn(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

N2 + H2O = NH3 + O2 =>
2 N2 + 6 H2O = 4 NH3 + 3 O2

K4Fe(CN)6 + KMnO4 + H2SO4 = KHSO4 + Fe2(SO4)3 + MnSO4 + HNO3 + CO2 + H2O =>
10 K4Fe(CN)6 + 122 KMnO4 + 299 H2SO4 = 162 KHSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + 122 MnSO4 + 60 HNO3 + 60 CO2 + 188 H2O

CH4 + Cl2 = CCl4 + HCl =>
CH4 + 4 Cl2 = CCl4 + 4 HCl

NaIO3 + SO2 + H2O = NaHSO4 + H2SO4 + I2 =>
2 NaIO3 + 5 SO2 + 4 H2O = 2 NaHSO4 + 3 H2SO4 + I2

CaCO3 + H2O = CO2 + Ca(OH)2 =>
CaCO3 + H2O = CO2 + Ca(OH)2

Pb(NO3)2 + KI = PbI2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

Ba + NaOH = Ba(OH)2 + Na =>
Ba + 2 NaOH = Ba(OH)2 + 2 Na

NaClO = NaCl + NaClO3 =>
3 NaClO = 2 NaCl + NaClO3

H3PO4 + NaBr = HBr + Na3PO4 =>
H3PO4 + 3 NaBr = 3 HBr + Na3PO4

Na2SO3 + H3PO4 = H2SO3 + Na3PO4 =>
3 Na2SO3 + 2 H3PO4 = 3 H2SO3 + 2 Na3PO4

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

Fe + HNO3 = Fe(NO3)3 + NO + H2O =>
Fe + 4 HNO3 = Fe(NO3)3 + NO + 2 H2O

Fe + HNO3 = Fe(NO3)3 + NO + H2O =>
Fe + 4 HNO3 = Fe(NO3)3 + NO + 2 H2O

Fe + HNO3 = Fe(NO3)3 + NO + H2O =>
Fe + 4 HNO3 = Fe(NO3)3 + NO + 2 H2O

KBr + H2SO4 + MnO2 = KHSO4 + MnSO4 + H2O + Br2 =>
2 KBr + 3 H2SO4 + MnO2 = 2 KHSO4 + MnSO4 + 2 H2O + Br2

Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3 + NaCl =>
Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3 + 2 NaCl

HCl + Zn = ZnCl2 + H2 =>
2 HCl + Zn = ZnCl2 + H2

BeI2(aq) + Cu2So4(aq) = BeSo4(aq) + CuI(s) =>
BeI2(aq) + Cu2So4(aq) = BeSo4(aq) + 2 CuI(s)

BeI2(aq) + Cu2So4(aq) = BeSo4(aq) + CuI(s) =>
BeI2(aq) + Cu2So4(aq) = BeSo4(aq) + 2 CuI(s)

KMnO4 + HCl = MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 MnCl2 + 2 KCl + 5 Cl2 + 8 H2O

NaHSO3 + H2O = NaSO3 + H3O =>
NaHSO3 + H2O = NaSO3 + H3O

Mg + H2So4 = Mg2So4 + H2 =>
2 Mg + H2So4 = Mg2So4 + H2

NaClO3 = NaCl + O2 =>
2 NaClO3 = 2 NaCl + 3 O2

AlN = Al + N =>
AlN = Al + N

Mg + H2SO4 = Mg2SO4 + H2 =>
2 Mg + H2SO4 = Mg2SO4 + H2

CH4 + CO2 + H2 = CH3OH =>
CH4 + CO2 + 2 H2 = 2 CH3OH

CaSO4 + C + Zn = Ca + ZnS + CO2 =>
CaSO4 + 2 C + Zn = Ca + ZnS + 2 CO2

Cu + H2SO4 + HNO3 = CuSO4 + NO2 + H2O =>
Cu + H2SO4 + 2 HNO3 = CuSO4 + 2 NO2 + 2 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Cu + H2SO4 + HNO3 = CuSO4 + NO + H2O =>
3 Cu + 3 H2SO4 + 2 HNO3 = 3 CuSO4 + 2 NO + 4 H2O

KI + KMnO4 + H2SO4 = MnSO4 + I2 + K2SO4 + H2O =>
10 KI + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 = 2 MnSO4 + 5 I2 + 6 K2SO4 + 8 H2O

Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3 + NaCl =>
Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3 + 2 NaCl

CU + HNO3 = CU(NO3)2 + H2O + NO =>
3 CU + 8 HNO3 = 3 CU(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

CH3OH + O2 = C + H2O =>
2 CH3OH + O2 = 2 C + 4 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/13/19
Equations balanced on 07/21/19
Equations balanced on 08/20/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden