WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 02/09/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Fe + H2SO4 = Fe(SO4) + H2 =>
Fe + H2SO4 = Fe(SO4) + H2

CH3CH2OH + O2 = CO2 + H2O =>
CH3CH2OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

KOH + Cl2 = KCl + KClO3 + H2O =>
6 KOH + 3 Cl2 = 5 KCl + KClO3 + 3 H2O

P4 + O2 = P2O5 =>
P4 + 5 O2 = 2 P2O5

NH4NO3 = N2 + O2 + H2O =>
2 NH4NO3 = 2 N2 + O2 + 4 H2O

Hg(NO3)2 = HgO + NO2 + O2 =>
2 Hg(NO3)2 = 2 HgO + 4 NO2 + O2

H2O2 = O2 + H2O =>
2 H2O2 = O2 + 2 H2O

CO + O2 = CO2 =>
2 CO + O2 = 2 CO2

MgF2 + Li2CO3 = MgCO3 + LiF =>
MgF2 + Li2CO3 = MgCO3 + 2 LiF

NaN3 = Na + N2 =>
2 NaN3 = 2 Na + 3 N2

Mg(OH)2 + H3PO4 = H2O + Mg3(PO4)2 =>
3 Mg(OH)2 + 2 H3PO4 = 6 H2O + Mg3(PO4)2

CaCO3 + HBr = CaBr2 + CO2 + H2O =>
CaCO3 + 2 HBr = CaBr2 + CO2 + H2O

N2H4 + N2O4 = N2 + H2O =>
2 N2H4 + N2O4 = 3 N2 + 4 H2O

CuSO4 + Al = Al2(SO4)3 + Cu =>
3 CuSO4 + 2 Al = Al2(SO4)3 + 3 Cu

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

CA(OH)2 + H2O = CAO2 + H3O =>
CA(OH)2 + 2 H2O = CAO2 + 2 H3O

C57H104O6 + O2 = H2O + CO2 =>
C57H104O6 + 80 O2 = 52 H2O + 57 CO2

P2O5 + NaOH = Na3PO4 + H2O =>
P2O5 + 6 NaOH = 2 Na3PO4 + 3 H2O

NaOH + H3PO4 = H2O + Na3PO4 =>
3 NaOH + H3PO4 = 3 H2O + Na3PO4

AgNO3 + Ga = Ag + Ga(NO3)3 =>
3 AgNO3 + Ga = 3 Ag + Ga(NO3)3

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

P4 + O2 = P2O5 =>
P4 + 5 O2 = 2 P2O5

P4O10 + HCl = POCl3 + H2P2O6 =>
2 P4O10 + 6 HCl = 2 POCl3 + 3 H2P2O6

CH3COOH(aq) + NaHCO3(aq) = NaCH3COO(aq) + H2O(l) + CO2(g) =>
CH3COOH(aq) + NaHCO3(aq) = NaCH3COO(aq) + H2O(l) + CO2(g)

P4 + O2 = P2O5 =>
P4 + 5 O2 = 2 P2O5

AlCl3 + NH3 + H2O = Al(OH)3 + NH4Cl =>
AlCl3 + 3 NH3 + 3 H2O = Al(OH)3 + 3 NH4Cl

CO2 + NaOH = Na2CO3 + H2O =>
CO2 + 2 NaOH = Na2CO3 + H2O

K2CO3 + C = CO + K =>
K2CO3 + 2 C = 3 CO + 2 K

Na2CO3 + HCl = CO2 + H2O + NaCl =>
Na2CO3 + 2 HCl = CO2 + H2O + 2 NaCl

CuSO4 + Mg = MgSO4 + Cu =>
CuSO4 + Mg = MgSO4 + Cu

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

NaNO3 = NaNO2 + O2 =>
2 NaNO3 = 2 NaNO2 + O2

N2 + O2 + H2O = HNO3 =>
2 N2 + 5 O2 + 2 H2O = 4 HNO3

B2S3 + H2O = H3 + BO3 + H2S =>
B2S3 + 6 H2O = 2 H3 + 2 BO3 + 3 H2S

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

ZnS(S) + O2(g) = ZnO(S) + SO2(g) =>
2 ZnS(S) + 3 O2(g) = 2 ZnO(S) + 2 SO2(g)

H3PO4 + NaOH = Na3PO4 + H2O =>
H3PO4 + 3 NaOH = Na3PO4 + 3 H2O

CuSO4 + Zn = ZnSO4 + Cu =>
CuSO4 + Zn = ZnSO4 + Cu

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

H2SO4 + B(OH)3 = B2(SO4)3 + H2O =>
3 H2SO4 + 2 B(OH)3 = B2(SO4)3 + 6 H2O

NH4NO3 = N2 + O2 + H2O =>
2 NH4NO3 = 2 N2 + O2 + 4 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Pb(NO3)2 + KI = PbI2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

Co2(SO4)3 + Ca(NO3)2 = Co(NO3)3 + CaSO4 =>
Co2(SO4)3 + 3 Ca(NO3)2 = 2 Co(NO3)3 + 3 CaSO4

Pb(NO3)2 + KCl = PbCl2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KCl = PbCl2 + 2 KNO3

B2O3 + C + Cl2 = BCl3 + CO =>
B2O3 + 3 C + 3 Cl2 = 2 BCl3 + 3 CO

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu =>
CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu

CH3(CH2)2CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)2CH3 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 02/02/19
Equations balanced on 01/10/19
Equations balanced on 02/09/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je feedback?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden