WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 02/09/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Al + H3PO4 = AlPO4 + H2 =>
2 Al + 2 H3PO4 = 2 AlPO4 + 3 H2

CaOH + KHP = H2O + CaKP =>
CaOH + KHP = H2O + CaKP

AgNo3(aq) + Na2S(aq) = Ag2S(s) + NaNo3(aq) =>
2 AgNo3(aq) + Na2S(aq) = Ag2S(s) + 2 NaNo3(aq)

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

Hg(NO3)2 = HgO + NO2 + O2 =>
2 Hg(NO3)2 = 2 HgO + 4 NO2 + O2

NH4NO3 = N + O + H2 =>
NH4NO3 = 2 N + 3 O + 2 H2

Fe2O3 + C = Fe + CO =>
Fe2O3 + 3 C = 2 Fe + 3 CO

CH3(CH2)2CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)2CH3 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

KCLO3 = KCL + O2 =>
2 KCLO3 = 2 KCL + 3 O2

H2SO4 + Pb(OH)4 = Pb(SO4)2 + H2O =>
2 H2SO4 + Pb(OH)4 = Pb(SO4)2 + 4 H2O

P4 + O2 = P4O10 =>
P4 + 5 O2 = P4O10

SO2 + KMNO4 + H2O = MNSO4 + K2SO4 + H2SO4 =>
5 SO2 + 2 KMNO4 + 2 H2O = 2 MNSO4 + K2SO4 + 2 H2SO4

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

C4H10(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 C4H10(g) + 13 O2(g) = 8 CO2(g) + 10 H2O(g)

Cl2(g) + NaBr(aq) = NaCl(aq) + Br2(l) =>
Cl2(g) + 2 NaBr(aq) = 2 NaCl(aq) + Br2(l)

N2 + H2 = NH4 =>
N2 + 4 H2 = 2 NH4

U3O8 + HNO3 = UO2(NO3)2 + NO2 + H2O =>
U3O8 + 8 HNO3 = 3 UO2(NO3)2 + 2 NO2 + 4 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

CH3CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3CH3 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Mg + NO3{-} + H{+} = Mg{2+} + NH4{+} + H2O =>
4 Mg + NO3{-} + 10 H{+} = 4 Mg{2+} + NH4{+} + 3 H2O

Na2O + H2O = NaOH =>
Na2O + H2O = 2 NaOH

NH3(aq) + Ni{2+} = Ni(NH3)6{+2} =>
6 NH3(aq) + Ni{2+} = Ni(NH3)6{+2}

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Al2(So4)3 + Ba(Oh)2 = Al(Oh)3 + BaSo4 =>
Al2(So4)3 + 3 Ba(Oh)2 = 2 Al(Oh)3 + 3 BaSo4

CaCO3 + HCl = CaCl2 + CO2 + H2O =>
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

(CH3CH2OH) + O2 = H2O + (CH3COOH) =>
(CH3CH2OH) + O2 = H2O + (CH3COOH)

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

HCl + NaOH = NaCl + H2O =>
HCl + NaOH = NaCl + H2O

Fe + O2 = FeO2 =>
Fe + O2 = FeO2

NaBr + Cl2 = NaCl + Br2 =>
2 NaBr + Cl2 = 2 NaCl + Br2

CH4 + Cl2 = CCl4 + HCl =>
CH4 + 4 Cl2 = CCl4 + 4 HCl

Ni + O2 = Ni2O =>
4 Ni + O2 = 2 Ni2O

Al + CuSO4 = Al2(SO4)3 + Cu =>
2 Al + 3 CuSO4 = Al2(SO4)3 + 3 Cu

CH3OH + C2H4O2 = C3H6O2 + H2O =>
CH3OH + C2H4O2 = C3H6O2 + H2O

NH3 + NaClO = N2H4*NaCl + H2O =>
2 NH3 + NaClO = N2H4*NaCl + H2O

Li2CO3 + Na2CO3 + Nb2O5 + BaCO3 + TiO2 = Li28Na1372Nb1400O4200Ba600Ti600O1800 + CO2 =>
14 Li2CO3 + 686 Na2CO3 + 700 Nb2O5 + 600 BaCO3 + 600 TiO2 = Li28Na1372Nb1400O4200Ba600Ti600O1800 + 1300 CO2

HCl + MnO2 = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
4 HCl + MnO2 = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

FeO + HNO3 = Fe(NO3)2 + H2O =>
FeO + 2 HNO3 = Fe(NO3)2 + H2O

C7H8O2(l) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
C7H8O2(l) + 8 O2(g) = 7 CO2(g) + 4 H2O(g)

NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 =>
2 NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

(NH4)2BeF4 = NH3 + BeF2 + HF =>
(NH4)2BeF4 = 2 NH3 + BeF2 + 2 HF

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O =>
CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

FE + Cl2 = FECl3 =>
2 FE + 3 Cl2 = 2 FECl3

Al + H2So4 = Al2(So4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2So4 = Al2(So4)3 + 3 H2

Al4C3 + H2O = Al(OH)3 + CH4 =>
Al4C3 + 12 H2O = 4 Al(OH)3 + 3 CH4

BaSO3 + HCl = BaCl2 + SO2 + H2O =>
BaSO3 + 2 HCl = BaCl2 + SO2 + H2O

C9H10Cl + NH4 = C9H13N + HCl =>
C9H10Cl + NH4 = C9H13N + HCl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 02/02/19
Equations balanced on 01/10/19
Equations balanced on 02/09/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je feedback?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden