Printed from https://www.webqc.org

Molaire masssa, Moleculair gewicht en Elementaire samenstelling Rekenmachine


Molaire massa of Na3PO4 is 163.9407 g/mol
Convert between Na3PO4 weight and moles
CompoundMolMassa, g
Na3PO4

Elementsamenstelling van Na3PO4
ElementSymboolAtoomgewichtAtomsMassaprocent
NatriumNa22.98976928342.0697
FosforP30.973762118.8933
ZuurstofO15.9994439.0370

Mass percent compositionAtomic percent composition

Sample reactions for Na3PO4
EquationReaction type
CaCl2 + Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + NaCldouble replacement
AgNO3 + Na3PO4 = Ag3PO4 + NaNO3double replacement
Na3PO4 + KOH = NaOH + K3PO4double replacement
Ba(NO3)2 + Na3PO4 = Ba3(PO4)2 + NaNO3double replacement
Na3PO4 + BaCl2 = Ba3(PO4)2 + NaCldouble replacement

Formule in Hill systeem is Na3O4P

Berekent de molaire massa (molaire gewicht)

To calculate molar mass of a chemical compound enter its formula and click 'Compute'. In een chemische formule kunt u gebruiken:
  • Elk chemisch element. Capitalize the first letter in chemical symbol and use lower case for the remaining letters: Ca, Fe, Mg, Mn, S, O, H, C, N, Na, K, Cl, Al.
  • Functionele groepen:D, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, For, Ts, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmg
  • parantesis () of haken [].
  • Namen van veelvoorkomende verbindingen.
Voorbeelden van molaire massaberekeningen: NaCl, Ca(OH)2, K4[Fe(CN)6], CuSO4*5H2O, water, nitric acid, potassium permanganate, ethanol, fructose.

Molar mass calculator also displays common compound name, Hill formula, elemental composition, mass percent composition, atomic percent compositions and allows to convert from weight to number of moles and vice versa.

Berekent het moleculair gewicht (moleculaire massa)

Om de moleculaire massa van een chemische verbinding te berekenen, voer zijn formule in en specificeer zijn isotoop massa nummer na elk element in vierkante haakjes.
Voorbeelden van molecuulgewicht berekeningen: C[14]O[16]2, S[34]O[16]2.

Definities van molecuulmassa, molecuulgewicht, molmassa en molgewicht

  • Molecuulmassa ( moleculair gewicht ) is de massa van een molecuul van een stof en wordt uitgedrukt in de verenigde atomaire massa-eenheden (u). (1 u is gelijk aan 1/12 van de massa van een koolstofatoom-12)
  • Mol massa ( molaire gewicht ) is de massa van een mol van een stof en wordt uitgedrukt in g / mol.
Gewichten van atomen en isotopen zijn van NIST artikel .

Zie ook: Molecuulgewichten van aminozuren
molecuulgewichten berekend vandaag
Geef ons feedback over uw ervaring met de chemische formule balancer.
Menu Balance Molaire massa Gaswetten Units Chemie gereedschappen Periodiek systeem Chemical forum Symmetrie Constanten Contribute Neem contact met ons op
Hoe moet je citeren?