Printed from https://www.webqc.org

Molaire masssa, Moleculair gewicht en Elementaire samenstelling Rekenmachine


Molaire massa of K4Fe(CN)6 is 368.3426 g/mol
Convert between K4Fe(CN)6 weight and moles
CompoundMolMassa, g
K4Fe(CN)6

Elementsamenstelling van K4Fe(CN)6
ElementSymboolAtoomgewichtAtomsMassaprocent
KaliumK39.0983442.4586
IjzerFe55.845115.1612
KoolstofC12.0107619.5644
StikstofN14.0067622.8158

Mass percent compositionAtomic percent composition

Sample reactions for K4Fe(CN)6
EquationReaction type
FeCl3 + K4Fe(CN)6 = KCl + Fe4[Fe(CN)6]3double replacement
FeCl3 + K4Fe(CN)6 = KCl + Fe4(Fe(CN)6)3double replacement
AgNO3 + K4Fe(CN)6 = KNO3 + Ag4Fe(CN)6double replacement

Formule in Hill systeem is C6FeK4N6

Berekent de molaire massa (molaire gewicht)

To calculate molar mass of a chemical compound enter its formula and click 'Compute'. In een chemische formule kunt u gebruiken:
  • Elk chemisch element. Capitalize the first letter in chemical symbol and use lower case for the remaining letters: Ca, Fe, Mg, Mn, S, O, H, C, N, Na, K, Cl, Al.
  • Functionele groepen:D, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, For, Ts, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmg
  • parantesis () of haken [].
  • Namen van veelvoorkomende verbindingen.
Voorbeelden van molaire massaberekeningen: NaCl, Ca(OH)2, K4[Fe(CN)6], CuSO4*5H2O, water, nitric acid, potassium permanganate, ethanol, fructose.

Molar mass calculator also displays common compound name, Hill formula, elemental composition, mass percent composition, atomic percent compositions and allows to convert from weight to number of moles and vice versa.

Berekent het moleculair gewicht (moleculaire massa)

Om de moleculaire massa van een chemische verbinding te berekenen, voer zijn formule in en specificeer zijn isotoop massa nummer na elk element in vierkante haakjes.
Voorbeelden van molecuulgewicht berekeningen: C[14]O[16]2, S[34]O[16]2.

Definities van molecuulmassa, molecuulgewicht, molmassa en molgewicht

  • Molecuulmassa ( moleculair gewicht ) is de massa van een molecuul van een stof en wordt uitgedrukt in de verenigde atomaire massa-eenheden (u). (1 u is gelijk aan 1/12 van de massa van een koolstofatoom-12)
  • Mol massa ( molaire gewicht ) is de massa van een mol van een stof en wordt uitgedrukt in g / mol.
Gewichten van atomen en isotopen zijn van NIST artikel .

Zie ook: Molecuulgewichten van aminozuren
molecuulgewichten berekend vandaag
Geef ons feedback over uw ervaring met de chemische formule balancer.
Menu Balance Molaire massa Gaswetten Units Chemie gereedschappen Periodiek systeem Chemical forum Symmetrie Constanten Contribute Neem contact met ons op
Hoe moet je citeren?