WebQC.Org logo

Molaire masssa, Moleculair gewicht en Elementaire samenstelling Rekenmachine


Molaire massa of AlBr3 is 266.6935 g/mol Copy to clipboard
Convert between AlBr3 weight and moles
CompoundMolMassa, g
AlBr3Copy to clipboardCopy to clipboard

Elementsamenstelling van AlBr3
ElementSymboolAtoomgewichtAtomsMassaprocent
AluminiumAl26.9815386110.1171
BroomBr79.904389.8829

Mass percent compositionAtomic percent composition

Sample reactions for AlBr3
EquationReaction type
AlBr3 + K2SO4 = KBr + Al2(SO4)3double replacement
CaSO4 + AlBr3 = CaBr2 + Al2(SO4)3double replacement
AlBr3 + Cl2 = AlCl3 + Br2single replacement
AlBr3 + K = KBr + Alsingle replacement
AlBr3 + Cl = AlCl3 + Brsingle replacement

Formule in Hill systeem is AlBr3

Berekent de molaire massa (molaire gewicht)

To calculate molar mass of a chemical compound enter its formula and click 'Compute'. In een chemische formule kunt u gebruiken:
  • Elk chemisch element. Capitalize the first letter in chemical symbol and use lower case for the remaining letters: Ca, Fe, Mg, Mn, S, O, H, C, N, Na, K, Cl, Al.
  • Functionele groepen:D, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, For, Ts, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmg
  • parantesis () of haken [].
  • Namen van veelvoorkomende verbindingen.
Voorbeelden van molaire massaberekeningen: NaCl, Ca(OH)2, K4[Fe(CN)6], CuSO4*5H2O, water, nitric acid, potassium permanganate, ethanol, fructose.

Molar mass calculator also displays common compound name, Hill formula, elemental composition, mass percent composition, atomic percent compositions and allows to convert from weight to number of moles and vice versa.

Berekent het moleculair gewicht (moleculaire massa)

Om de moleculaire massa van een chemische verbinding te berekenen, voer zijn formule in en specificeer zijn isotoop massa nummer na elk element in vierkante haakjes.
Voorbeelden van molecuulgewicht berekeningen: C[14]O[16]2, S[34]O[16]2.

Definities van molecuulmassa, molecuulgewicht, molmassa en molgewicht

  • Molecuulmassa ( moleculair gewicht ) is de massa van een molecuul van een stof en wordt uitgedrukt in de verenigde atomaire massa-eenheden (u). (1 u is gelijk aan 1/12 van de massa van een koolstofatoom-12)
  • Mol massa ( molaire gewicht ) is de massa van een mol van een stof en wordt uitgedrukt in g / mol.
Gewichten van atomen en isotopen zijn van NIST artikel .

Geef ons feedback over uw ervaring met Molecular Weight Calculator.

Zie ook: Molecuulgewichten van aminozuren
molecuulgewichten berekend vandaag

Terug naar het Online Chemische Gereedschappen Menu
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden