WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 07/10/20

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
FeBr3 + (NH4)2S = Fe2S3 + NH4Br =>
2 FeBr3 + 3 (NH4)2S = Fe2S3 + 6 NH4Br

FeBr3 + (NH4)2S = Fe2S3 + (NH4)Br =>
2 FeBr3 + 3 (NH4)2S = Fe2S3 + 6 (NH4)Br

RbOH + SO2 = Rb2SO3 + H2O =>
2 RbOH + SO2 = Rb2SO3 + H2O

S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O =>
S + 6 HNO3 = H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O

RbOH + SO2 = Rb2SO3 + H2O =>
2 RbOH + SO2 = Rb2SO3 + H2O

PbCl2 + KI = PbI2 + KCl =>
PbCl2 + 2 KI = PbI2 + 2 KCl

FeBr3 + (NH4)2S = Fe2S3 + NH4Br =>
2 FeBr3 + 3 (NH4)2S = Fe2S3 + 6 NH4Br

CaO(s) + H2O(l) = Ca(OH)2(aq) =>
CaO(s) + H2O(l) = Ca(OH)2(aq)

Fe2O3 + H2 = Fe + H2O =>
Fe2O3 + 3 H2 = 2 Fe + 3 H2O

NO2 + NaOH = NaNO2 + NaNO3 + H2O =>
2 NO2 + 2 NaOH = NaNO2 + NaNO3 + H2O

P2O3 + H2O = H3PO3 =>
P2O3 + 3 H2O = 2 H3PO3

FeCl3(s) = Fe(s) + Cl2(g) =>
2 FeCl3(s) = 2 Fe(s) + 3 Cl2(g)

Zn(OH)2 + CH3COOH = Zn(CH3COO)2 + H2O =>
Zn(OH)2 + 2 CH3COOH = Zn(CH3COO)2 + 2 H2O

CuSO4 + Na3PO4 = Cu3(PO4)2 + Na2SO4 =>
3 CuSO4 + 2 Na3PO4 = Cu3(PO4)2 + 3 Na2SO4

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

CuO(s) + H2(g) = Cu(s) + H2O(l) =>
CuO(s) + H2(g) = Cu(s) + H2O(l)

CrO3 + HCl + H2O = CrCl3*6H2O + O =>
2 CrO3 + 6 HCl + 9 H2O = 2 CrCl3*6H2O + 3 O

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu =>
Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + NaCl =>
BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2 NaCl

CdSO4 + Na2CO3 = CdCO3 + Na2SO4 =>
CdSO4 + Na2CO3 = CdCO3 + Na2SO4

H2CO3 + Fe = H2 + Fe2(CO3)3 =>
3 H2CO3 + 2 Fe = 3 H2 + Fe2(CO3)3

(NH4)2CO3 = NH3 + H2O + CO2 =>
(NH4)2CO3 = 2 NH3 + H2O + CO2

Mg + H3PO4 = Mg3(PO4)2 + H2 =>
3 Mg + 2 H3PO4 = Mg3(PO4)2 + 3 H2

KNO3 = K2O + N2 + O2 =>
4 KNO3 = 2 K2O + 2 N2 + 5 O2

C3H8(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(l) =>
C3H8(g) + 5 O2(g) = 3 CO2(g) + 4 H2O(l)

KClO3 = KCl + O2 =>
2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2

Mg(NO3)2 + K3PO4 = Mg3(PO4)2 + KNO3 =>
3 Mg(NO3)2 + 2 K3PO4 = Mg3(PO4)2 + 6 KNO3

Cu + Zn(NO3)2 = Cu(NO3)2 + Zn =>
Cu + Zn(NO3)2 = Cu(NO3)2 + Zn

CaCO3 + SO2 + O2 = CaSO4 + CO2 =>
2 CaCO3 + 2 SO2 + O2 = 2 CaSO4 + 2 CO2

NH3 + NO = N2 + H2O =>
4 NH3 + 6 NO = 5 N2 + 6 H2O

N2 + H2O = NH4NO2 =>
N2 + 2 H2O = NH4NO2

Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 = Al(OH)3 + CaSO4 =>
Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Mg + Fe2O3 = Fe + MgO =>
3 Mg + Fe2O3 = 2 Fe + 3 MgO

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

Al2(SO4)3 + NaOH = Al(OH)3 + Na2SO4 =>
Al2(SO4)3 + 6 NaOH = 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4

CoCl2 + Na2CO3 = CoCO3 + NaCl =>
CoCl2 + Na2CO3 = CoCO3 + 2 NaCl

CoCl2 + NaOH = Co(OH)2 + NaCl =>
CoCl2 + 2 NaOH = Co(OH)2 + 2 NaCl

Zn + HC2H3O2 = H2 + Zn(C2H3O2)2 =>
Zn + 2 HC2H3O2 = H2 + Zn(C2H3O2)2

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

CaO + H2O = Ca(OH)2 =>
CaO + H2O = Ca(OH)2

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

FeS + HCl = FeCl2 + H2S =>
FeS + 2 HCl = FeCl2 + H2S

PbSO4 = PbSO3 + O2 =>
2 PbSO4 = 2 PbSO3 + O2

Pb(NO3)2 + KI = PbI2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

MnO4{-} + H2C2O4 + H{+} = Mn{2+} + CO2 + H2O =>
2 MnO4{-} + 5 H2C2O4 + 6 H{+} = 2 Mn{2+} + 10 CO2 + 8 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 07/03/20
Equations balanced on 06/10/20
Equations balanced on 07/10/19
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden