WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/17/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
C4H10O2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10O2 + 11 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

CL2 + O2 = CL2O3 =>
2 CL2 + 3 O2 = 2 CL2O3

Pb(No3)2 + K2Cro4 = PbCro4 + KNo3 =>
Pb(No3)2 + K2Cro4 = PbCro4 + 2 KNo3

C2H4O2 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4O2 + 2 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

Zn(NO3)2 + H2SO4 = ZnSO4 + HNO3 =>
Zn(NO3)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2 HNO3

NH3 + O2 = NO2 + H2O =>
4 NH3 + 7 O2 = 4 NO2 + 6 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Cr2O3 + Si = Cr + SiO2 =>
2 Cr2O3 + 3 Si = 4 Cr + 3 SiO2

HNO3 + HCl = NO + H2O + Cl =>
HNO3 + 3 HCl = NO + 2 H2O + 3 Cl

Ni(OH)3 + HCl = NiCl3 + H2O =>
Ni(OH)3 + 3 HCl = NiCl3 + 3 H2O

Al + AgNO3 = Al(NO3)3 + Ag =>
Al + 3 AgNO3 = Al(NO3)3 + 3 Ag

Hg + H2SO4 = HgSO4 + H2O + SO2 =>
Hg + 2 H2SO4 = HgSO4 + 2 H2O + SO2

PbS + O2 = SO2 + PbO =>
2 PbS + 3 O2 = 2 SO2 + 2 PbO

N2 + H2O = NOH + H2 =>
N2 + 2 H2O = 2 NOH + H2

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

PBS(s) + O2(g) = PBO(s) + SO2(g) =>
2 PBS(s) + 3 O2(g) = 2 PBO(s) + 2 SO2(g)

Cu + H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O =>
Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2 H2O

FeCl2 + KMnO4 + H2SO4 = Cl2 + K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O =>
10 FeCl2 + 6 KMnO4 + 24 H2SO4 = 10 Cl2 + 3 K2SO4 + 6 MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + 24 H2O

Pb(NO3)2 + Cu = Cu(NO3) + Pb =>
Pb(NO3)2 + 2 Cu = 2 Cu(NO3) + Pb

C8H18O + O2 = CO2 + H2O =>
C8H18O + 12 O2 = 8 CO2 + 9 H2O

C10H22 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C10H22 + 31 O2 = 22 H2O + 20 CO2

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

KClO3(s) = KCl(s) + O2(g) =>
2 KClO3(s) = 2 KCl(s) + 3 O2(g)

CaCl2 + NaOH = NaCl + Ca(OH)2 =>
CaCl2 + 2 NaOH = 2 NaCl + Ca(OH)2

AGNo3 + BACl2 = AGCl + BA(No3)2 =>
2 AGNo3 + BACl2 = 2 AGCl + BA(No3)2

C8H18O(l) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
C8H18O(l) + 12 O2(g) = 8 CO2(g) + 9 H2O(g)

Na2O2(s) + P4O10(g) + H2O = Na3PO4 + H2O2 =>
6 Na2O2(s) + P4O10(g) + 6 H2O = 4 Na3PO4 + 6 H2O2

Pb(CH3COO)2 + K2CrO4 = PbCrO4 + KCH3COO =>
Pb(CH3COO)2 + K2CrO4 = PbCrO4 + 2 KCH3COO

N2 + H2 = NH =>
N2 + H2 = 2 NH

MG + O2 = MGO =>
2 MG + O2 = 2 MGO

BaCl2 + Na2So4 = BaSo4 + NaCl =>
BaCl2 + Na2So4 = BaSo4 + 2 NaCl

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

PtCl4 = Pt + Cl2 =>
PtCl4 = Pt + 2 Cl2

Pb(NO3)2 + Zn = Zn(NO3) + Pb =>
Pb(NO3)2 + 2 Zn = 2 Zn(NO3) + Pb

Fe + O2 = FeO =>
2 Fe + O2 = 2 FeO

B(OH)3(aq) + HCl(aq) = BCl3(aq) + H2O(l) =>
B(OH)3(aq) + 3 HCl(aq) = BCl3(aq) + 3 H2O(l)

FeS + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS + 7 O2 = 2 Fe2O3 + 4 SO2

NaCl + MnO2 + H2SO4 = Cl2 + MnSO4 + NaHSO4 + H2O =>
2 NaCl + MnO2 + 3 H2SO4 = Cl2 + MnSO4 + 2 NaHSO4 + 2 H2O

Fe + O2 = FeO =>
2 Fe + O2 = 2 FeO

Ca + P = CaP =>
Ca + P = CaP

P + H2 = PH =>
2 P + H2 = 2 PH

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

C6H5COOH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H5COOH + 15 O2 = 14 CO2 + 6 H2O

RbCl + O2 = RbClO4 =>
RbCl + 2 O2 = RbClO4

H3PO4 + NaOH = Na3PO4 + H2O =>
H3PO4 + 3 NaOH = Na3PO4 + 3 H2O

SO + O2 = SO3 =>
SO + O2 = SO3

CS2(s) + O2(g) = CO2(g) + SO2(g) =>
CS2(s) + 3 O2(g) = CO2(g) + 2 SO2(g)

HNO2 + LiOH = LiNO2 + H2O =>
HNO2 + LiOH = LiNO2 + H2O

SiCl4 + H2O = H4SiO4 + HCl =>
SiCl4 + 4 H2O = H4SiO4 + 4 HCl

AI + Fe3N2 = AIN + Fe =>
2 AI + Fe3N2 = 2 AIN + 3 Fe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/10/19
Equations balanced on 05/18/19
Equations balanced on 06/17/18
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2020 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden