WebQC.Org logo

Balance Chemical Equation - Online Balancer

Warning: one of your compounds is H20 (20 atoms of H). Did you mean H2O (water)?
Did you mean C6H5CH3 + KMnO4 + H2SO4 = C5H5COOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O ?
Gebalanceerde vergelijking:
240 C6H5CH3 + 140 KMnO4 + 210 H2SO4 = 280 C5H5COOH + 140 MnSO4 + 70 K2SO4 + 33 H20

Reaction stoichiometryLimiting reagent
CompoundCoefficientMolaire MassaMolMassa
C6H5CH324092,13842
KMnO4140158,033945
H2SO421098,07848
C5H5COOH280110,11064
MnSO4140151,000645
K2SO470174,2592
H203320,1588
Units: molar mass - g/mol, weight - g.
Vertel je vrienden over deze gratis scheikunde software!
Directe link naar deze evenwichtige vergelijking:

 Instructies over het balanceren van chemische vergelijkingen:
  • Voer een vergelijking van een chemische reactie in en druk op de 'Balance!' knop. Het antwoord verschijnt eronder.
  • Gebruik altijd een hoofdletter voor de eerste letter van de naam van het element en een kleine letter voor de tweede letter. Voorbeelden: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F. Vergelijk: Co - kobalt en CO - koolmonoxide. Om een elektron weer te geven gebruik je {-} of e. De lading van een ion geef je na de verbinding weer tussen accolades: {+3} of {3+} of {3} Voorbeeld: Fe{3+} + I{-} = Fe{2+} + I2.
    Vervang onveranderlijke groepen in chemische verbindingen door X om dubbelzinnigheid te vermijden.
    Bijvoorbeeld: C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O is niet evenwichtig,
    maar PhC2H5 + O2 = PhOH + CO2 + H2O is dat wel. Het is niet nodig om de aggregatietoestand [zoals (s), (aq) of (g)] weer te geven. Als je niet weet welke reactieproducten ontstaan, geef dan enkel de reagentia in en klik op 'Balance!'. In veel gevallen zal een vervolledigde reactievergelijking in evenwicht worden voorgesteld.
 Voorbeelden van volledige chemische vergelijkingen in evenwicht:  Voorbeelden van de chemische vergelijkingen reagentia (een volledige vergelijking wordt voorgesteld):   Geef ons feedback over uw ervaring met de chemische formule balancer.

chemische reacties vandaag nog gebalanceerd

Terug naar het Online Chemische Gereedschappen Menu
Bij het gebruiken van deze website, accepteer je de Terms and Conditions en Privacy Policy.
© 2019 webqc.org Alle rechten voorbehouden

Heb je feedback?
Neem contact met ons op


Kies een taal

Hoe moet je citeren?WebQC.Org
online onderwijs
gratis huiswerkhulp
chemische opgaven
vragen en antwoorden